Ölkələr üzrə daşınma qiymətləri

Tariflər

Tariflər
0,0 kg - 0,1 kg
0,101 kg - 0,25 kg
0,251 kg - 0,5 kg
0,501 kg - 0,75 kg
0,751 kg - 1,0 kg
1,01 kg - 5,0 kg
5,01 kg - 30,0 kg
Adi məhsul
1.10 USD
2.20 USD
3.00 USD
4.00 USD
4.50 USD
kg / 4.50 USD
kg / 4.00 USD
Maye
1.10 USD
2.20 USD
3.00 USD
4.00 USD
4.50 USD
kg / 4.50 USD
kg / 4.00 USD

Kalkulyator

0.00 USD - 0.00 AZN