Ölkələr üzrə daşınma qiymətləri

Tariflər

Tariflər
0,0 kg - 0,1 kg
0,1 kg - 0,25 kg
0,25 kg - 0,5 kg
0,5 kg - 0,75 kg
0,75 kg - 1,0 kg
1,01 kg - 50,0 kg
Adi məhsul
0.89 USD
1.89 USD
2.69 USD
2.99 USD
3.39 USD
kg / 3.39 USD
Maye
0.89 USD
1.89 USD
2.69 USD
2.99 USD
3.39 USD
kg / 3.39 USD

Kalkulyator

0.00 USD - 0.00 AZN