Address: Fatali Khan Khoyski 111A +994(51) 564 5190 Müştəri xidmətləri

Ölkələr üzrə daşınma qiymətləri

Tariflər

Tariflər
0.0 kg - 0.1 kg
0.101 kg - 1.0 kg
1.01 kg - 5.0 kg
5.01 kg - 30.0 kg
Adi məhsul
1.10 USD
kg / 4.50 USD
kg / 4.50 USD
kg / 4.00 USD
Maye
1.10 USD
kg / 4.50 USD
kg / 4.50 USD
kg / 4.00 USD

Kalkulyator

0.00 USD - 0.00 AZN