Address: Fatali Khan Khoyski 111A +994(51) 564 5190 Müştəri xidmətləri

Ölkələr üzrə daşınma qiymətləri

Tariflər

Tariflər
0.0 kg - 0.1 kg
0.1 kg - 0.25 kg
0.25 kg - 0.5 kg
0.5 kg - 0.75 kg
0.75 kg - 1.0 kg
1.01 kg - 50.0 kg
Adi məhsul
0.89 USD
1.89 USD
2.69 USD
2.99 USD
3.39 USD
kg / 3.39 USD
Maye
0.89 USD
1.89 USD
2.69 USD
2.99 USD
3.39 USD
kg / 3.39 USD

Kalkulyator

0.00 USD - 0.00 AZN